Bộ lưu điện

Còn hàng
Còn hàng

BỘ LƯU ĐIỆN UPS 3kVA UPS ATA 3KVA

37.846.000Đ

Còn hàng
-20%
Còn hàng

Bộ lưu điện Line Interactive Up Select US1000

3.000.000Đ 2.400.000Đ

-12%
Còn hàng

Bộ lưu điện Line Interactive Up Select US1500

4.000.000Đ 3.500.000Đ

-20%
Còn hàng

Bộ lưu điện Line Interactive Up Select US500

1.200.000Đ 950.000Đ

-16%
Còn hàng

Bộ lưu điện Offline Santak TG500

1.500.000Đ 1.250.000Đ

-14%
Còn hàng

Bộ lưu điện Offline Santak TG1000

3.500.000Đ 3.000.000Đ

BỘ LƯU ĐIỆN UPS 3kVA UPS ATA 3KVA

37.846.000Đ

Bộ lưu điện Line Interactive Up Select US1000

3.000.000Đ 2.400.000Đ

Bộ lưu điện Line Interactive Up Select US1500

4.000.000Đ 3.500.000Đ

Bộ lưu điện Line Interactive Up Select US500

1.200.000Đ 950.000Đ

Bộ lưu điện Offline Santak TG500

1.500.000Đ 1.250.000Đ

Bộ lưu điện Offline Santak TG1000

3.500.000Đ 3.000.000Đ

1
Chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn?
0903 298 851