Bộ lưu điện UPS Santak

-13%
Còn hàng

Bộ lưu điện Santak Blazer2000 Pro (2000VA / 1200W

7.500.000Đ 6.500.000Đ

-16%
Còn hàng

Bộ lưu điện Offline Santak TG500

1.500.000Đ 1.250.000Đ

-14%
Còn hàng

Bộ lưu điện Offline Santak TG1000

3.500.000Đ 3.000.000Đ

Bộ lưu điện Santak Blazer2000 Pro (2000VA / 1200W

7.500.000Đ 6.500.000Đ

Bộ lưu điện Offline Santak TG500

1.500.000Đ 1.250.000Đ

Bộ lưu điện Offline Santak TG1000

3.500.000Đ 3.000.000Đ

1
Chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn?
0903 298 851